Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Zorg voor een veilige werkomgeving met lockout tagout

Lockout Tagout (LOTO) is een veiligheidsprocedure waarbij elektrische machines en installaties of andere spanningsbronnen uitgeschakeld worden tijdens onderhoud- of herstelwerkzaamheden. Het voorkomt dat arbeidsongevallen plaatsvinden door machines en installaties die onverwachts worden ingeschakeld.

Wetgeving

Veiligheid op de werkvloer is een basisrecht. Werknemers die werken aan elektrische installaties lopen altijd een bepaald risico. Door bepaalde veiligheidsprocedures te volgens, wordt het risico gereduceerd. Om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen zijn er in de EU minimum voorschriften vastgesteld waar de arbeidsmiddelen aan moeten voldoen. In de Europese Richtlijn 89/655/EEG staat beschreven dat werknemers het recht hebben om te werken met machines waarbij de veiligheid en gezondheid niet in gevaar wordt gebracht. Werken met lockout tagout is één van de maatregelen om te zorgen dat de veiligheid van de werknemers gewaarborgd blijft.

Lockout tagout

Lockout

Een lockout tagout bestaat uit twee verschillende onderdelen; de lockout en tagout. Bij de lockout worden verschillende soorten installaties en energiepunten vergrendeld. Hierdoor kan de installatie niet meer worden ingeschakeld wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo voorkom je dat er op een onverwachte manier energie vrijkomt, wat voor onveilige situaties kan zorgen. De installaties worden vergrendeld met veiligheidshangsloten, elektrische- en mechanische vergrendelingen.

Energiebronnen die worden vergrendeld met een lockout zijn bijvoorbeeld afsluiters, wielen, zekeringen en hendels. Ook bij andere systemen waarmee de stroming van mechanische, elektrische, thermische, hydraulische, pneumatische energie wordt beheerd, kunnen worden geblokkeerd.

Tagout

Tagout

Met de tagout wordt aangegeven dat er werkzaamheden plaatsvinden aan de installatie of machine. Dit gebeurt door het ophangen van een ‘tag’ die meer informatie verschaft over de werkzaamheden. Hier staat op wie de verantwoordelijke is, hoe lang dit duurt, wat de reden is en wat voor onderhoud er plaatsvindt. Ook het referentienummer en een beknopte werkomschrijving staat op de tagout.

LOTO procedure

Voor het gebruik van de lockout tagout is een procedure. Ten eerste is het van belang om de lockout goed voor te bereiden. Hierbij kijk je welke vorm van energie gebruikt wordt en wat voor gevaren dit met zich meebrengt. Breng dit in kaart en licht vervolgens alle betrokkenen in over de aankomende werkzaamheden aan de machine of installatie.

Daarna schakel je de installatie of machine uit, waarbij je ook let op het deactiveren van de energietoevoer. Ook de hydrauliek en pneumatiek moeten drukloos gemaakt worden door de vermogensschakelaar te activeren op de power interlock module. Op dat moment is de energietoevoer afgesloten en wordt de sleutel vrijgegeven. Om te zorgen dat de vermogensschakelaar niet meer geactiveerd kan worden, verwijder je de sleutel.  Het kan voorkomen dat de power interlock module voorzien is van een packlock module. Dan is het niet mogelijk om de sleutel te verwijderen, maar hang je een persoonlijk hangslot in de module.

Vervolgens controleer je of alle bedieningsapparaten en stroomkringen van de machine of installatie volledig uitgeschakeld zijn. Daarna kun je met de onderhoudswerkzaamheden gaan beginnen. Na het afronden van de werkzaamheden, kunnen de lockout tagout materialen verwijderd worden. Zorg hierbij dat je niets vergeet te verwijderen. Nadat je dit gecontroleerd hebt, kunnen alle betrokken weer op de hoogte worden gesteld dat de energietoevoer is ingeschakeld.

Lockout Tagout sets

Wij bieden verschillende Lockout Tagouts sets bij Meetmiddelen.eu om installaties veilig te vergrendelen. De sets bieden alle benodigdheden om een veilig werkzaamheden uit te voeren aan elektrische installaties of machines.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.