#1 in meetapparatuur

30 jaar ervaring

Snelle levering

Gedegen advies

Betaling achteraf

Gasketelwet: Wat houdt het in?

Sinds 1 oktober 2020 is de nieuwe Gasketelwet in werking getreden. Deze is opgesteld naar aanleiding van een rapport dat in 2015 door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is opgesteld over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Uit dit rapport bleek dat de helft van de ongelukken met koolmonoxide veroorzaakt worden door het handelen of juist nalaten van handelen door installateurs. Bovendien bleek dat de bestaande certificaten en erkenningen niet genoeg garantie bieden voor een professionele aanleg en onderhoud van cv-installaties. De Gasketelwet moet ervoor zorgen dat alleen gecertificeerde bedrijven nog aan gasinstallaties mogen werken, waardoor het aantal ongelukken met koolmonoxide moet worden teruggedrongen. Zo is het nu verplicht voor iedereen die met gasverbrandingsinstallaties werkt om een CO-certificering voor cv-installateurs of Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide te behalen.

Certificering

De wet zit nu in een overgangsjaar, om zo de sector de kans te geven hun monteurs en installateurs de vereiste deskundigheid te verschaffen en de certificering te behalen. Hiervoor is anderhalf jaar uitgetrokken, waardoor het vanaf 1 april 2022 daadwerkelijk verplicht is voor ieder bedrijf om gecertificeerd te zijn om te werken met cv-ketels, gashaarden en geisers. Installatiebedrijven kunnen bijvoorbeeld bij www.rovc.nl een examentraining volgen voor vakmanschap koolmonoxide om vervolgens in het praktijkexamen de certificering te behalen.

Wie vanaf 1 april 2022 geen certificering heeft en wel aan gasinstallaties werkt of opdracht geeft aan een niet-gecertificeerd bedrijf, is in overtreding. Woning- en gebouweigenaren, maar ook huurders en verhuurders moeten er goed op toezien dat een gecertificeerd bedrijf wordt ingeschakeld. Een online register wordt opgesteld waarin alle gecertificeerde bedrijven te vinden zijn om het voor opdrachtgevers zo makkelijk mogelijk te maken. Ook wordt er een beeldmerk ontwikkeld voor gecertificeerde bedrijven dat zij verplicht moeten voeren om zo goed herkenbaar te zijn.

Geschikte meetinstrumenten

De nieuwe certificering heeft ook gevolgen voor de meetinstrumenten die gebruikt worden voor gasinstallaties. Voor rookgasanalyse wordt verwezen naar de Europese wetgeving als het gaat om betreffende verplichte metingen aan verbrandingstoestellen: NEN-EN 50379 deel 2. Wil je weten welke rookgasanalysemeters van Omega voldoen aan de nieuwe Gasketelwet? Neem contact op met onze binnendienst en zij vertellen je alles.

Bekijk de rookgasanalysemeters hier.

Winkelwagen

Geen producten in winkelwagen